Mã: SHM-13

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm:
Sản phẩm trang trí 
GÁC CHÂN SH MODE. Dùng được cho cả SH 2017
Xi mạ Chrome 100%
Bền đẹp theo thời gian