Một số hình ảnh của chương trình đổi nón có trợ giá của công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi kết hợp với ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai. 

Tin tức khác