Mã: PX 18- 01

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm:
Sản phẩm trang trí 
 NẮP XĂNG PCX18
Xi mạ Chrome 100%
Bền đẹp theo thời gian